citaty

3. listopadu 2007 v 17:21 |  moja tvorba
Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie, ale na tom ako dobre bolo zahrané.
L. A. Seneca
Ak nemôžeme zdielať šťastie s druhými, je to len polovičné šťastie.
H. Ch. Andersen
Ludský život je ako železo, ktoré sa opotrebováva, ak ho používaš a ktoré zožerie hrdza, ak ho nepoužívaš.
M. P. Cato
Tak ako je kôň zrodený k behu, vôl na oranie, pes na stopovanie zveri, tak je človek zrodený na dve veci, ako vraví Aristotéles: na rozmýšlanie a na jednanie.
M. T. Cicero
Každý má byť spokojný s časom, ktorý mu je daný k životu. Krátky čas života je dosť dlhý na to, aby si žil dobre a čestne.
M. T. Cicero
Nedá sa žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo, a nedá sa žiť múdro, čestne a spravodlivo, ak sa nežije príjemne.
Epikúros
Ani šediny, ani vrásky nedokážu na seba náhle strhnúť vážnosť, ale čestne prežitý život zožne nakoniec vážnosť ako svoj posledný plod.
M. T. Cicero
Keby všetci ludia poznášali svoje problémy na jedno miesto, chcel by si každý z nich radšej odniesť domov tie svoje, ako dostať zo spoločnej hromady bied pomerný diel.
Solón
Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.
L. A. Seneca
Nech robíme čokolvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí.
M. T. Cicero
Dobrý skutok na zlom mieste považujem za zlý skutok.
Q. Ennius
Úmysel je to, čo dobrým skutkom dáva cenu. A tak si nás niekedy viac zaviaže ten, kto dal málo, ale učinil to z ušlachtilosťou, kto nám poskytol niečo nepatrné, ale učinil to rád.
L. A. Seneca
Skôr sa má človek starať o čisté svedomie ako o dobrú povesť.
V. Paterculus
Pri úspechu človek nevie kedy má dosť.
Hérodotos
Viac ako pred kýmkolvek iným by si sa mal hanbiť sám pre sebou.
Pýthagorás
Život nemôže byť príjemný, ak nie je súčasne čestný.
M. T. Cicero
Necítiť svoje nešťastie nie je ludské, nebyť schopný ho uniesť nie je mužné.
L. A. Seneca
Nepotrebujem priatela, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie.
Plútarchos
Nechcime, aby sa ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál prispôsobme tomu, koho milujeme.
A. Maurois
V láske sme preto nespravodliví, pretože považujeme toho druhého za dokonalého.
J. Paul
Nie je vhodné vnucovať luďom šťastie proti ich vôli. Ovela lepšie je byť šťastným ich spôsobom s nimi a potom svojím spôsobom sám so sebou. Jedno šťastie nie je nikdy tolko ako dve.
R. Rolland
Najväčším omylom lásky je, že chce vždy bezpodmienečne byť uspokojená, byť šťastná. Tento klam zničil už najpevnejšie zväzky, aké kedy medzi mužom a ženou existovali.
B. Václavek
Bolesť a láska sú blíženci. Tento podvojný strom vyrastá z jediného koreňa nesúc trpké i sladké plody. Vraví sa, že kto zhltne ohryzok, kto vo svojích zuboch rozdrví jadierko, ten spozná svoju nahotu, biedu, prácu, starobu a naposledy smrť.
V. Vančura
Báť sa lásky znamená báť sa života a tí, ktorí sa života boja, sú už z troch štvrtín mŕtvy.
B. Russell
Láska sa rodí z maličkosti, z nich žije a pre ne tiež umiera.
G. G. Byron
Nikdy sa nestáva, aby si dvaja milenci boli rovní citom a túžbou, aj keď je to ideál, ku ktorému všetci ludia smerujú, každý vlastným spôsobom.
A. Moravia
Láska má svoje ilúzie a každá ilúzia má svoj zajtrajšok. Z toho dôvodu sa už tolko milencov rozišlo, aj keď verili že sú spojení navždy.
H. de Balzac
Všetko pominie - spomienka na slová, na bozky, na milostné objatia, ale súzvuk duší je nezmazatelný.
R. Rolland
Vraví sa, že čas je nepriatelom lásky. Nie je to pravda! Čas len stiera náter; tak mizne neúprimný žial, vymyslené vášne. Pravé city však trvajú.
I. Eremburg
Genialitu niekto definoval ako schopnosť urobiť z mála mnoho - táto charakteristika vystihuje aj lásku.
A. Maurois
Silná je láska keď prešla ohnivým krstom bolesti.
S. Lagerlöfová
Neverte prísloviu, že láska je slepá. Láska je to najhlbšie poznanie.
M. Pujmanová
Ak odsudzujem chyby svojich priatelov, to ešte neznamená, že by som mal prestať mať ich rád.
J. London
Dočasné odlúčenie je dobré. Aj veže sa zdajú z blízka prikrčené, kdež to malé a všedné veci príliš narastajú ak ich pozorujeme bez odstupu. Aj s citmi je to tak.
K. Marx
Mladí ludia chcú byť verní a nie sú; starí chcú byť neverní a nemôžu.
O. Wilde
Láska je najlepšia taktika. Najlepšia nielen voči tým, ktorých milujeme, ale aj voči tomu kto miluje nás.
A. Huxley
Je isté, že povaha lásky a povaha priatelstva sú celkom odlišné; priatelstvo ešte nikoho nikdy nepriviedlo do blázinca.
Ch. de Montesquieu
Každá bytosť musí milovať. A táto naprostá nutnosť nám prikazuje, aby sme obdivovali všetký podoby lásky.
P. Eluard
Milovať, len milovať, to je slepá ulička. Človek má ešte vyššiu povinnosť ako len milovať. Možno je to tiež láska, ale aká rozdielna od iných.
A. de Saint-Exupéry
Krásna láska môže trvať po celý život - a celý život nevyplní. Človek nezostáva na tom istom mieste. Žije, ide, je strkaný, musí, musí dopredu! To neznamená krivdiť láske. Človek ju berie so sebou. Ale láska nás nesmie zdržovať, nesmie nás uzatvárať do nehybnej sladkosti jedinej myšlienky.
R. Rolland
Všetci sme boli umiesení a premiesení tými, ktorí nás milovali. A pokial boli len trochu dôslední, sme ich dielom - dielom, ktoré koniec koncov nepoznávajú a ktoré nikdy nie je také, ako o ňom snívali.
F. Mauriac
Nemôžeme milovať toho, koho sa bojíme, ani toho kto sa bojí nás.
M. T. Cicero
Šťastie človeka nie je závislé na tom, akú rozlohu polnosti orie, kolko ludí ho zdraví, alebo na akom drahom lôžku odpočíva, ale na tom, aký je dobrý.
L. A. Seneca
Keď dvakrát niečo si rozmyslíš, tu obvykle výsledkom tvojej snahy je nápad múdrejší.
Eurípidés
Každý má poznať svoje hranice a dbať na ne, či už v malých, či velkých veciach.
D. I. Juvenalis
Dobrý manžel si zalúži väčšiu chválu ako dobrý senátor.
Plútarchos
Na Sokratovi najviac obdivujem, že neprestal žiť láskavo a vlúdne s manželkou tak náladovou.
Cato st.
Ženy zachádzajú v láske ďalej ako väčšina mužov; ale muži ich predčia v priatelstve.
J. de la Bruyére
Je málo žien tak dokonalých, aby manžel nemusel aspoň raz za deň lutovať, že má manželku a vidieť šťastným toho, kto ju nemá.
J. de la Bruyére
Láska začína láskou a od najsilnejšieho priatelstva môžeme pokročiť len k slabej láske.
J. de la Bruyére
Skutočne milujeme len jedenkrát a to prvýkrát; lásky ktoré prídu potom už nie sú tak nebezpečné.
J. de la Bruyére
Láska je ako dieťa, ktoré túži po všetkom, čo má na očiach.
W. Shakespeare
Skutočné priatelstvo sa môže zakladať len na spojení podobných pováh.
L. van Beethoven
Pokladám lásku za jednu z najdôležitejších vecí v ludskom živote. Láska je ovela viac ako túžba po pohlavnom styku, je hlavným východiskom z osamelosti.
B. Russell
Pravá láska je stav, v ktorom človek cíti osudovú potrebu byť neustále s milovanou bytosťou.
K. Čapek
Sklamať sa nie je taká hanba ako nedôverovať.
F. de la Rochefoucauld
Láska je prekrásna vec; ale priatelia milí, preboha, verte mi, láska, na ktorú sa umiera, je láska prehnaná!
R. Rolland
Láska je tvorenie, deň za dňom, každú hodinu musíme o ňu usilovať. Lebo iba vtedy žije. Neexistuje nič, čím by sme si ju zaslúžili raz a navždy.
B. Václavek
Ani milostný osud nespadne nikomu do lona. Na nás je, ako si ho vytvoríme.
M. Pujmanová
Aby sme mohli my mať nežne radi nejakého človeka, je vždy lepšie, ak má mimo svojich najlepších vlastností aj nejaké milé chyby. Nikdy nemôžeme milovať tých, ktorým sa nemôžeme smiať. V úplnej dokonalosti je niečo nadludského, čo ťaží mysel a srdce.
A. Maurois
Vo zväzkoch, ktoré trvajú dlhšiu dobu, je niečo tak hlboké! Stávajú sa bez našeho vedomia vnútornou súčasťou nášho bytia.
B. Constant
Ak sa trpí v dvojici a nemôžu si tí dvaja navzájom pomôcť, jatrí sa ich bolesť až osudne; vždy to končí tým, že jeden druhému pričíta za vinu že trpí.
R. Rolland
Pravá sila ducha aj srdca sa prejaví len v dennom a sústavnom styku.
E. Delacroix
Kto sa nebojí činu, slov sa nezlakne.
Sofoklés
Diogenés mal jediného otroka a ten mu ušiel. Keď mu ukazovali kde je, usúdil že nestojí za námahu priviesť si ho naspäť. Prehlásil: "Bola by to hanba keby Manés mohol žiť bez Diogéna a Diogenés bez Mana nie."
L. A. Seneca
Bezprávia sa často dopúšťa aj ten, kto niečo nerobí a nie iba ten, kto niečo robí.
M. Aurélius
Nenávisť spôsobenú správnym jednaním som nikdy nepovažoval za nenávisť ale za slávu.
T. M. Cicero
Kto naháňa strach vela luďom, nutne si robí z mnohých ludí nepriatelov a kto sa hnevá na všetkých, ženie všetkých k jednomyselnosti.
Xenofón
Ak máme biedny život, ťažko ho nesieme; ak máme život šťastný je pre nás hrozné ho stratiť a tak to vyjde narovnako.
J. de la Bruyére
Najviac zo všetkého ludia stoja o to, zachovať si život a zo všetkého najmenej si ho šetria.
J. de la Bruyére
Ludia lutujú, ako zle využili čas, ktorý je už za nimi, ale to ich neprivedie k tomu, aby lepšie využili čas ktorý im k životu ostáva.
J. de la Bruyére
Priatelstvo má byť nesmrtelné, nepriatelstvo smrtelné.
T. Livius
Čo je sladšie, ako mať niekoho s kým máš odvahu hovoriť o všetkom tak, ako sám so sebou?
M. T. Cicero
Aký istý je priatel, zistíš vo chvíli neistej.
Q. Ennius
Nepríjemnosti ktoré ho stretnú nebude dobre znášať ten, komu nikdy nebolo nič odopreté, komu starostlivá matka vždy utrela slzy o ktorého sa vždy staral vychovávatel.
L. A. Seneca
Náš čas je taký omedzený, taký prchavý a tak nás unáša! Aký prospech máš z toho, keď z neho väčšiu časť premárniš?
L. A. Seneca
Kto sa zdržuje štúdiom neužitočných vecí, ako keby nič nerobil, aj keď sa pritom velmi narobí.
L. A. Seneca
Rodičia majú dať deťom na cestu velkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu.
M. Vitruvius
Dobrodením lásky nie je iba to, že nám dáva vieru v druhého, ale aj to, že nám vracia vieru v seba.
R. Rolland
Človek je tvor prelietavý, pokial sa nemôže skutočne zamilovať. Akonáhle sa zamiluje, s celou zložitosťou kultúrnej, modernej lásky je nutne monogamný.
S. K. Neumann
Najvyšším výrazom šťastia alebo nešťastia býva najčastejšie mlčanie. Milenci si rozumejú najlepšie keď mlčia.
A. P. Čechov
Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.
L. N. Tolstoj
Hodnoty bytia spočívajú z velkej časti v tom, ako srdečne sme schopní ich prežívať. Hodnota nášho človečieho života je závislá na hodnotách, ktoré sú v nás. Ludia si tvoria svoj ludský svet; je v ňom to, čo do neho vkladáme.
J. Čapek
Manželstvo samo o sebe nie je ani dobré ani zlé. Úspech a nezdar je jedine vo vás.
A. Maurois
Nikoho nemilovať je väčšie nešťastie, než nebyť nikým milovaný.
Láska nie je obchodník, ktorý chce dostať naspäť svoje investície.
E. M. Remarque
Musíme byť velmi smelí, aby sme sa odvážili byť sebou samým.
E. Delacroix
Nikto iný mi nedá lásku, priatelstvo, vrúcnosť a nehu, ktorú nemám sám v sebe.
J. W. Goethe
Myšlienky sú semenom činou.
Emerson
Človek môže byť taký velký,ako velký si želá byť.
Korbyšev
Nedá sa hovoriť zvisle a žiť vodorovne.
Ajtmatov
Pravda nesmie závisieť na tom, komu bude slúžiť.
Lenin
Keď človek skutočne chce, zmôže všetko.
Alberti
Človek, ktorý je pánom sám sebe, nebude mať iných pánov.
Orientálne príslovie
Naučil si sa radovať z prekážok?
Nápis na tibetskom kameni
Tajomstvo silných tkvie v tom, že sa neustále premáhajú.
Barrés
Chcete vo svete vyniknúť? Musíte pracovať, zatial čo sa iní zabávajú.
Churchill
Čokolvek človek získa lahko bez práce, máva väčšinou pochybnú hodnotu.
Leonov
Každý človek bol zrodený pre nejaké dielo. Každý kto chodí po tejto zemi má nejaké povinnosti k životu.
Hemingway
Každý človek v sebe nosí hviezdu. Len na ňom záleží, či bude dobrá, alebo zlá.
Baudouin
Skúsenosť je dobrá škola, len školné je príliš vysoké.
Heine
Výsledok je učitelom hlupákov.
Livius
Každá myšlienka je ukradnutá z prvkov vermíru.
Lec
Zmeň vzťah k veciam, ktoré ťa znepokojujú a budeš mať od nich pokoj.
Aurelius
Je otázka, čo je pre vedca významnejšie, znalosť faktov alebo fantázia.
Einstein
Fantázia, to nie je predstavovať si čo veci nie sú, ale urobiť niečo, čo by mohli byť.
K. Čapek
Skúsenosť na rozdiel od vedenia vie, ale nevie prečo.
Aristoteles
Nevzdelanec vidí všade jednotlivosti, polovzdelanec pravidlo, vzdelanec výnimku.
Grillparzer
Veda je topografia nevedomosti.
Holmes
Vidím hranice svojho rozumu, ale nevidím hranice ludského rozumu.
Purkyně
Každý nevzdelaný človek je karikatúrou seba samého.
Schlegel
A videl som, že je užitočnejšia múdrosť ako bláznovstvo, tak ako je užitočnejšie svetlo ako temnota.
Šalamún
Tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez poznania, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu. Vstupujú na loď bez toho, aby s istotou vedeli, kam plávajú.
Leonardo
Počet géniov, ktorých rodí určitý národ, je úmerný počtu mužov, ktorým sa dostáva dostatočného vzdelania.
Stendhal
Nikdo sa nemôže úplne špecializovať a nepremeniť sa súčasne v úplného idiota.
Shaw
Hlúposť od myslenia neoslobodzuje.
Lec
Nepozná nič, kto pozná všetko rovnako.
Varro
Odborník nemôže rozumieť všetkému. Je obmedzovaný svojím odborom. Kto nie je v ničom odborníkom, nie je však ničím obmedzovaný.
Laub
Ludia cvičia svoju pamäť viac, ako svoju súdnosť.
Napoleon
Pochybujem, a teda myslím. Myslím, teda som.
Descartes
Zapochybuj o všetkom aspoň raz, aj keby to bola veta: dvakrát dve sú štyri!
Lichtenberg
Človek býva tak sebavedomý, ako je obmedzené jeho chápanie.
Pope
Nevedomosť je démon a obávam sa, že ešte spôsobí mnoho tragédii.
Marx
Skutočným opakom múdrosti nie je hlúposť, ale ješitná bláhovosť.
J. Čapek
Všetky myšlienky, ktoré majú ďalekosiahle dôsledky, sú vždy prosté.
Tolstoj
Mýliť sa je ludské. Preto sú tyrani neomylní.
Janovic
Žiadny omyl nie je tak velký, aby nemal svojich poslucháčov.
Luther
Najnebezpečnejší sú analfabeti, ktorí sa naučili počítať.
Kenda
Človek zostáva mladým, pokial je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať odlišné názory.
Hebnerová
Náš hlavný nedostatok tkvie v tom, že máme sklon skôr činy posudzovať, ako ich konať.
Néhrú
Neverte slovám ani svojim, ani cudzím, verte len svojím a cudzím skutkom.
Tolstoj
Najväčšia a najdôležitejšia časť výchovy každého človeka je tá, ktorú si dal sám.
Gibbon
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama